Rat.na Sam.ba.wa

a salah satu bagian panca tatagata