ma.lah

p kata untuk menyatakan rasa kecewa: -- cagerang kadén ia teka telanjur diharapkan, saya kira dia datang