ram.pa

v papah bersama-sama: -- anaké gelem aba ka montoré papah orang sakit itu bersama-sama ke dl kendaraan (mobil);

Kata Turunan:

ka.ram.pa

v dipapah bersama-sama;

ma.ram.pa

v terpapah bersama-sama;

ngram.pa

v memapah bersama-sama;

ram.pa.na

v dipapahnya bersama-sama