reg

a rusak: -- Jagat Badungé rusaknya Kerajaan Badung