rom.pok

n gubuk;

Kata Turunan:

re.rom.pok

n gubuk