sa.bat

v lempar;

Kata Turunan:

ka.sa.bat

v dilempar;

ka.sa.bat.ang

v dilemparkan: sandalné ~ di beté sandalnya dilemparkan ke semak;

ka.sa.bat.in

v dilempari;

ma.sa.bat

v kena lempar: buah pohé telah ~ buah mangga itu habis kena lempar;

ma.sa.bat.an

v berlemparan;

ma.se.sa.bat.an

v saling lempar; berlempar-lemparan;

nya.bat

v melempar: ~ aji batu melempar dg batu;

nya.bat.ang

v melemparkan;

nya.bat.in

v melempari;

sa.bata

v dilemparnya;

sa.bat.ang

v lemparkan;

sa.bat.anga

v dilemparkannya;

sa.bat.in

v lempari;

sa.bat.ina

v dilemparinya