sab.sab

v cari dg teliti;

Kata Turunan:

ka.sab.sab

v dicari dg teliti (oleh);

ma.sab.sab

v dicari dg teliti;

nyab.sab.in

v mencari-cari dg teliti: Madé ~ pisné ané ilang Made mencari-cari dg teliti uangnya yg hilang;

nyab.sab

v mencari dg teliti;

pa.ti.sab.sab

v ke sana kemari mencari dg teliti: ~ ia ngalih-alihin sandalné ke sana kemari ia mencari-cari sandalnya;

sab.saba

v dicarinya dg teliti;

sab.sab-sab.sab.in

v cari-cari dg teliti