1sak.sak

v cari dg teliti;

Kata Turunan:

ka.sak.sak

v dicari-cari dg teliti (oleh);

nyak.sak

v mencari-cari dg teliti;

sak.saka

v dicarinya dg teliti

2sak.sak

n sj krokot dg warna bunga yg bermacam-macam