1sam.bru

n sj semut hitam pd pohon

2sam.bru

a samar; kabur