1sam.pé

n kartu ceki;

Kata Turunan:

ma.sam.pé

v bermain kartu ceki

2sam.pé

a lupa; lalai: eda – tekén rerama jangan lupa thd ibu-bapak