san.cak

n sesajen berupa lima macam buah, pelengkap sesajen suci