san.dar

v sandar;

Kata Turunan:

ka.san.dar.ang

v disandarkan;

ma.san.dar

v bersandar;

ma.san.dar.an

v disandarkan;

nyan.dar.ang

v menyandarkan;

san.dar.an

n sandaran;

san.dar.ang

v sandarkan;

san.dar.anga

v disandarkannya;

san.dar.in

v pasangi sandaran;

san.dar.ina

v dipasanginya sandaran