1sa.ngi, sa.ngi.ang

v kaulkan; nazarkan;

Kata Turunan:

ka.sa.ngi.ang

v dikaulkan; dinazarkan;

ma.sa.ngi

v berkaul; bernazar;

ma.se.sa.ngi

v berkaul; bernazar;

nya.ngi.ang

v mengaulkan; menazarkan;

sa.ngi.anga

v dikaulkan; dinazarkan;

se.sa.ngi

n kaul; nazar

2sa.ngi

Bll a tidak merasa jijik