sa.ring

v saring;

Kata Turunan:

ka.sa.ring

v disaring (oleh);

ma.sa.ring

v disaring; tersaring;

nya.ring.ang

v menyaringkan; menapiskan;

pa.nya.ring.an

n penyaring; saringan; penapis;

sa.ring.an

n saringan; tapisan (penapis)

nya.ring

v menyaring; menapis;