se.ba

a panas: basangné -- perutnya panas;

Kata Turunan:

nye.ba

v terasa panas: awakné~ badannya panas