se.duh

v seduh: -- aji yéh panes seduh dg air panas;

Kata Turunan:

ka.se.duh

v diseduh (oleh); kena seduh;

ka.se.duh.ang

v diseduhkan (oleh);

ma.se.duh

v terseduh;

nye.duh

v menyeduh;

nye.duh.ang

v menyeduhkan;

nye.duh.in

v menyeduh lagi; menuangi air panas lagi;

se.duha

v diseduhnya;

se.duh.ang

v seduhkan;

se.duh.anga

v diseduhkannya;

se.duh.in

v seduhlah; tuangi air panas lagi;

se.duh.ina

v diseduhnya lagi; dituanginya air panas lagi