se.dut

v bakar; sulut; sundut;

Kata Turunan:

ka.se.dut

v dibakar (oleh); disulut (oleh);

ka.se.dut.ang

v dibakarkan (oleh); disulutkan (oleh);

ka.se.dut.in

v dibakari (oleh); disuluti (oleh);

ma.se.dut

v terbakar; tersulut;

nye.dut

v membakar; menyulut ~ luu membakar sampah;

nye.dut.ang

v membakarkan; menyulutkan;

nye.dut.in

v membakar; menyuluti;

pa.nye.dut.an

n alat untuk membakar; alat untuk menyulut;

se.duta

v dibakarnya; disulutnya;

se.dut.ang

v bakarkan; sulutkan;

se.dut.anga

v dibakarkannya; disulutkannya;

se.dut.in

v bakar; suluti;

se.dut.ina

v dibakarnya; disulutinya