se.eg

v desak

Kata Turunan:

ka.se.eg

v didesak (oleh);

ma.se.eg

v berdesakan;

ma.se.eg-se.eg.an

v berdesak-desakan: ~ anaké mabalih penonton berdesak-desakan;

sa.ag-se.eg

v saling desak;

se.ega

v didesaknya

nye.eg

v mendesak;