ka.ya, se.ka.ya

n hasil (dr bekerja);

Kata Turunan:

ma.se.ka.ya

v memperoleh hasil

se.ka.ya

n hasil kerja