se.keh

v simpan dl waktu lama; tahan dl waktu lama: -- tuaké apang dadi cuka simpan dl waktu yg lama nira itu supaya menjadi cuka;

Kata Turunan:

ka.se.keh

v disimpan lama; ditahan lama (oleh);

ma.se.keh

v tersimpan lama;

nye.keh

v menyimpan; menahan dl waktu lama;

nye.keh.ang

v menyimpankan (lama);

pa.nye.keh.an

n penyimpanan (nira dsb);

sa.se.keh.an

n (nira dsb) yg disimpan lama; ditahan lama;

se.keha

v disimpannya (lama); ditahannya (lama);

se.keh.ang

v simpankan (lama);

se.keh.anga

v disimpankannya (lama)