se.lik

v pilih;

Kata Turunan:

ka.se.lik

v dipilih (oleh);

ka.se.lik.ang

v dipilihkan (oleh);

nye.lik

v memilih;

nye.lik.ang

v memilihkan;

se.lika

v dipilihnya;

se.lik.ang

v pilihkan;

se.lik.anga

v dipilihkannya;

sa.se.lik.an

n pilihan