se.pel

v simpan;

Kata Turunan:

ka.se.pel

v disimpan (oleh);

ka.se.pel.ang

v disimpankan;

ma.se.pel

v tersimpan;

ma.se.pel.an

v mempunyai simpanan;

nye.pel

v menyimpan: ia liu ~ lakar ubad dia banyak menyimpan bahan obat;

nye.pel.ang

v menyimpankan;

se.pela

v disimpannya;

se.pel.ang

v simpankan;

se.pel.anga

v disimpankannya;

se.se.pel.an

n simpanan; sst yg disimpan