se.rah

v serah;

Kata Turunan:

ka.se.rah.ang

v diserahkan;

ka.se.rah.in

v diserahi;

ma.se.rah

v menyerahkan;

nye.rah

v menyerah: ia suba ~ kalah dia sudah menyerah kalah;

nye.rah.in

v menyerahi;

se.rah.ang

v serahkan;

se.rah.anga

v diserahkannya;

se.rah.in

v serahi;

se.rah.ina

v diserahinya;

se.se.rah.an

n sst yg diserahkan; seserahan

nye.rah.ang

v menyerahkan;