1se.seb

v iris tipis-tipis;

Kata Turunan:

ka.se.seb.ang

v diiriskan;

ka.se.seb.in

v diiris tipis-tipis;

ma.se.seb

v diiris tipis-tipis;

nye.seb

v mengiris tipis-tipis: ~ temako mengiris tembakau;

nye.seb.ang

v mengiriskan;

se.seb.ang

v iriskan;

se.seb.anga

v diiriskannya;

se.se.ban

n hasil mengiris

ka.seb.seb

v diiris tipis-tipis (oleh);

2se.seb

v merendah; menunduk;

Kata Turunan:

nye.seb

v merendah; menunduk: ia majalan ~ dia berjalan merunduk;

se.seb.ang

v rendahkan