se.tu.uk

adv selamanya: ia -- malaksana jelé dia selamanya berbuat jelek