sin.duk

n sendok;

Kata Turunan:

ka.sin.duk

v disendok (oleh);

ka.sin.duk.ang

v disendokkan;

ma.sin.duk

1. v memakai sendok: madaar ~ makan memakai sendok

2. v di - sendok

nyin.duk

v menyendok;

nyin.duk.ang

v menyendokkan;

sin.duka

v disendoknya;

sin.duk.ang

v sendokkan;

sin.duk.anga

v disendokkannya