1sing.gul

n lulur; boreh untuk membersihkan badan

2sing.gul