slam.par

v lempar: -- aji kayu lempar dg kayu;

Kata Turunan:

ka.slam.par

v dilempar (oleh);

ka.slam.par.ang

v dilemparkan;

ka.slam.par.in

v dilempari;

ma.slam.par.an

v melempar-lempar;

nylam.par

v melempar;

nylam.par.ang

v melemparkan;

nylam.par.in

v melempari;

slam.para

v dilemparinya;

slam.par.ang

v lemparkan;

slam.par.anga

v dilemparkannya;

slam.par.in

v lempari;

slam.par.ina

v dilemparinya