1sle.pa

n tempat kapur sirih dr logam yg ada tutupnya: buka -- maan tekepa, pb pasangan suami istri atau sahabat yg serasi

2sle.pa

n peti mati