sle.pit

v jepit (antara kedua paha atau antara lengan dg badan);

Kata Turunan:

ka.sle.pit

v dijepit (oleh);

ma.sle.pit

v terjepit;

nyle.pit

v menjepit;

se.sle.pit.an

n simpanan; tabungan;

sle.pita

v dijepitnya;

sle.pit.ang

v jepitkan;

sle.pit.anga

v dijepitkannya