slik.sik

v cari dg saksama; cari dg teliti;

Kata Turunan:

nylik.sik

v mencari-cari sst dg saksama;

pa.ti.slik.sik

v mencari-cari sst dg saksama;

slik.sika

v dicarinya dg saksama