1su.ba

v sudah: i bapa -- teka bapak sudah datang;

Kata Turunan:

se.su.ba.né

p sesudahnya;

su.ba.nan

adv kepalang: ~ titiang lacur icénin titiang rahajeng kéwanten kepalang miskin berilah saya keselamatan saja

2su.ba

a baik: a-- karma perbuatan baik dan perbuatan buruk; -- déwasa hari baik