1su.da

a bersih; suci: pari-- sangat suci; -- mala 1 ruwatan: banten ~ sajen untuk peruwatan; 2 cerita tt peruwatan kembali Dewi Durga oleh Sahadewa

2su.da, pa.su.da

n penawar; penangkal: ~ n lara penawar sakit