su.kil

a sukar: -- baan ngalih sukar mencarinya: -- baan ngaba sukar membawanya