1suk.suk

1. v desak (tt berdiri, duduk, tidur)

2. v paksa

Kata Turunan:

ka.suk.suk.ang

v didesakkan;

ka.suk.suk.in

v diberi dg agak dipaksa;

ma.suk.suk

v berdesak-desak: pules ~ tidur berdesak-desak;

nyuk.suk

v mendesak-desak;

nyuk.suk.ang

1. v mendesakkan

2. v menyerahkan dg paksa

nyuk.suk.in

v menyerahi dg paksa;

suk.suka

v didesak-desaknya;

suk.suk.ang

1. v desakkan

2. v serahkan dg paksa

suk.suk.anga

v didesakkannya;

suk.suk.in

v berikan dg paksa;

suk.suk.ina

v diberinya dg paksa

2suk.suk

Kata Turunan:

suk.suk.an

n wakil;