1sung.lon

n alat penusuk atap alang-alang waktu mengikat menjadi satu atap

2sung.lon

n sarung penyambung anak batu tulis yg patah;

Kata Turunan:

sung.lon.inv diberi

ber-sunglon;

nyung.lon.inv memberi

ber-sunglon;

ma.sung.lonv

ber-sunglon