Mi.na.ha.sa

1. n suku bangsa ané nongosin wewidangan Sulawesi;

2. n basa ané katuturang olih suku Minahasa;

Gabungan Kata:

Mi.na.ha.sa Tonsea

1. suku bangsa ané nongosin wewidangan Minahasa lan Gorontalo;

2. basa ané katuturang olih suku Minahasa Tonsea