Ming.gu

1. n dina kapertama sapta wara; Redité: pada hari -- semua pegawai libur nuju dina Redité pagawéné makejang prai;

2. n (katulis nganggo uruf cenik) galah ané makeloné pitung dina: setiap tahun kami mendapat cuti dua -- ngatiban iraga maan cuti duang minggu pat belas lemeng;

Kata Turunan:

ming.gu.an

1. n ngapitung dina: gajinya diterima ~ gajihné trimana ngapitung dina;

2. n majalah utawi koran ané terbit ngapitung dina: ia sedang asyik membaca sebuah ~ ia seleg maca majalah utawi koran ané terbit ngapitung dina;

ber.ming.gu-ming.gu

num makudang - kudang dina Redité: sudah ~ ia tidak pulang suba makudang-kudang dina Redité ia tusing mulih

Gabungan Kata:

Ming.gu depan

Redité ané lakar teka;