ma.ha.men.te.ri

kl n ketua menteri (beténan tekén bendahara)