ma.sya.ra.kat

n krama: sekarang -- desa mendapat bantuan modal usaha dari pusat mangkin krama desané polih wantuan modal utsaha saking pusat