me.mang /mémang/

adv kemula: dia -- begitu kelakuannya ia nak kemula keto parilaksanané