meng.am.bul

1. v mental: bola itu ~ ketika menyentuh tembok balé mental yén kena tembok;

2. v kambang: kelapa kering akan ~ di sungai nyuh tuh lakar kambang di yéhé