mes.ki

p yadiastun: -- hujan, ia datang juga ke sini yadiastun ujan ia teka masih mai