mi.lir

1. nebén;

2. luas ngalih gaé (dadi kusir dokar, supir bémo, msl)