min.ta

1. v ngomong apang baanga utawi maan ané dotanga; nagih; ngidih: anak itu menangis -- dibelikan mainan anak cerik ento ngeling nagih meli plalaian;

2. v nunasang: panitia -- para pengunjung mengisi daftar tamu panitiané nunasang para tamiu nagingin daftar tamiu;

3. v nglamar; minang: sudah banyak pemuda yg -- gadis itu, tetapi ia selalu menolaknya liu trunané ané nglamar nak luh ento,kewala ia setata nolak;

4. v merluang;

Kata Turunan:

min.ta-min.ta

v ngidih-idih;

me.min.ta

v ngidih;

me.min.ta-min.ta

v ngidih-idih;

me.min.tai

v nagihin: anak itu ~ ibunya baju baru untuk Lebaran anak cerik ento nagihin méménné baju anyar anggon Galungan;

me.min.ta.kan

v ngidihang; nagihang: orang tua murid itu ~ izin tidak masuk bagi anaknya reraman muridné ento ngidihang panakné izin tusing masuk;

pe.min.ta

n anak ané ngidih;

pe.min.ta-min.ta

n anak ané ngidih-idih; gegéndong;

ber.min.ta

v ané idiha (tusing belina);

per.min.ta.an

n pangidih: sampai sekarang ~nya belum dikabulkan oleh ibunya kayang jani pangidihné tondén isininna tekén méménné