mi.ring

1. a miring;

2. a tusing jegjeg;

Kata Turunan:

me.mi.ring.kan

v ngejang (ngaé, nadiang) miring; ngamiringang: orang sakit itu sudah mampu ~ tubuhnya anak gelem ento suba nyidayang ngamiringang awakné;

ke.mi.ring.an

n idk miring