mis.tar

n kayu panggaris: sekarang banyak dijual -- dr besi jani suba liu anak ngadep penggaris besi; 2 kayu leser di duur gawang (idk main bal msl); 3 kayu palang ané kapasang ngandang di duur dua tiang anggo bates kecogan (pd loncat tinggi)