mite

n satua ané malatar sejarah, kapercayain olih masyarakat antuk satua ané seken-seken lan kaanggap suci, liu misi idk ané ajaib, biasané tokohné déwa