mi.tra

1. n timpal; kekanténan;

2. n timpal magaé: ia telah memilih perusahaan itu sebagai -- dagangnya ia suba mamilih parusahaan ento anggona kekanténan madagang;

Gabungan Kata:

mi.tra bisnis

kekanténan mabisnis;

mi.tra magaé

kekanténan magaé;

mi.tra latih

anak ané matugas ngaé palatihan ajak olahragawan, upami patinju, salami palatihan