mo.gok

1. v tusing nyidaang majalan (magaé) cara biasané (idk montor): mobil yang -- di tengah jalan akan diderek montor ané tusing nyidaang majalan di tengah jalan lakar déréka;

2. v tusing nyak magaé cara biasané (idk manusa): pekerja pelabuhan serentak -- buruh palabuhan sibarengan tusing nyak magaé cara biasané;

Kata Turunan:

pe.mo.gok

n anak ané mogok;

pe.mo.gokan

n idk gegaén mogok

Gabungan Kata:

mo.gok kerja

mogok magaé ulian ada tuntutan ané tusing kaiisinin baan pihak parusahaan utawi tongos magaé;

mo.gok makan

mogok tusing nyak ngajeng (ulian tusing misi kenehné);